Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletne strani mojhoroskop.si

 

Vaše podatke bomo uporabili izključno za potrebe pošiljanja informaciij in za marketinške namene. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabili ali kako drugače kršili vaše zasebnosti. V primeru odjave od naročenih storitev ali vsebin se izpolni poseben obrazec, ki je na voljo na spletnih straneh mojhoroskop.si.

Vaših podatkov ne bomo uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja.

Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Lastnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu.

Lastnik se zavezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem naslovu www.mojhoroskop.si.

Lastnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerokoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin. Prav tako lahko lastnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitev ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

 

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik oziroma kupec je zavezan upoštevati te Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo spletnih strani www.mojhoroskop.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in da se z njimi strinja.

V primeru, da se uporabnik oziroma kupec s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinja, naj nemudoma preneha z dostopanjem do spletne strani.

 

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je izključno v lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitnemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, ©,ipd), ampak je le-to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani lastnika ni dovoljena.

Lastnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršitelju.