Retrogradnost in Mars

retrograden mars

Energija se bo morala nekako sprostiti

Preden se bo Mars obrnil retrogradno, bo najprej za nekaj časa stacionaren. Stacionarnost in Mars pa res ne gre skupaj. Mars predstavlja akcijo, gibanje, boj, dinamiko, vrelec, energijo, strasti, jezo in še kaj. Kako naj bo to stacionarno, pri miru, ne v gibanju? Ampak v tem položaju, v tej situaciji, kjer se je sedaj znašel Mars, na mestu, kjer je nepremičen, bo zbiral energije. Podobno kot za nekoga rečemo, da ˝kuha mulo˝ ali pa da ˝zadržuje čustva v sebi˝, na tak način bo deloval Mars. Kuhal, zbiral, nabiral, mlel, shranjeval… Lahko sklepamo, da bo enkrat prišel čas, ko bo vsega preveč in vsa ta energija se bo morala nekako sprostiti in razporediti. Zelo možno je, da bo marsikaj ˝marsovskega˝ ušlo izpod nadzora. Marsikomu bo prinesel korenite spremembe, še posebno, če se bo dotaknil pomembne točke v horoskopu. Ta pok pa se zna slišati daleč na okrog.

17. aprila bo Mars resnično ostal na mestu. Predno se obrne v svojem gibanju bo za približno dva dneva obstal. 19. aprila pa se bo obrnil retrogradno. Deležni bomo vseh vplivov, ki jih po navadi prinesejo spremembe gibanja planetov. Razne zastoje, nesporazume, pomanjkanje energije in regresije. Vseeno je glavni akter tu Mars. Mars pa zna izrazito pokazati svojo netolerantnost, svoje nestrinjanje in bojevitost. Velika možnost je, da bomo čutili manko energije ali splošno nemoč. Več pozornosti bo potrebno posvetiti stvarem in projektom iz preteklega obdobja. Reševali bomo stvari za nazaj. Čutiti bo več obremenitev, zastojev in večjo težo, zaradi katere nam ne bo vse teklo tako kot bi želeli. Ker vso to energijo ne bomo mogli prekanalizirati in jo usmeriti v željeno smer, bomo v sebi čutili in zadrževali te presežke, zaradi česar bomo na ven delovali kot nepotrpežljivi in živčni. Marsikdo se lahko znajde v pravnih zadevah, kot so tožbe in podobno. Večjo nestrpnost bodo deležni tudi tujci. Pričakujemo lahko več potlačenih čustev, predvsem jeze, strasti in seksualnih vzgibov.

Bomo pa do 29. junija na splošno živeli simboliko retrogradnega planeta. Čeprav je to Mars, bo potreba po reševanju problemov iz preteklosti bolj v ospredju. Več uspehov lahko pričakujemo pri nalogah, ki smo jih odlašali dolgo časa. To seveda ni primeren čas z nove projekte, predvsem večje in težje projekte, kot so razne gradnje ipd. V znamenju retrogradnosti pa je najbolje, da več delamo na sebi in gradimo sebe.


Napisala: Špela Plemelj