Pisno svetovanje

Naročite pisno svetovanje pri astrologinji Mihaeli.

 • tipkana stran je v pisavi Times New Roman, velikost 12, vrstice
  v razdalji 1,5;
 • ni računalniški izpis, ampak študija in razlaga točno določene karte;
 • možnost dogovora o številu strani glede na zmogljivost
  in potrebe posameznika;
 • cena: 25 EUR 15 EUR25 EUR (za tipkano stran).

Interpretacija natalne karte

 • tri tipkane strani;
 • cena: 75 EUR.

Napoved za obdobje treh let

 • tri tipkane strani;
 • cena: 75 EUR.

Karmično – dharmična interpretacija natalne karte

 • izzivi s katerimi se je potrebno srečati in skozi katere je mogoče zrasti;
 • dve tipkane strani;
 • cena: 50 EUR.

Vzgojna usmeritev

 • interpretacijo otroške karte;
 • posebna razlaga, ki ima v vidu neizmeren potencial, ki ga otroci v svojem jedru imajo;
 • poudarek je na odkrivanju talentov in preprečevanju, da bi se negativni vzorci še poglabljali in ustvarjali konkretne negativne posledice;
 • vključen je tudi razvoj po obdobjih, na kaj je potrebno biti bolj pozoren v določenih življenjskih obdobjih;
 • cena: tri tipkane strani 35 EUR (v ceni je vštet trajni popust, zato se poletni popust ne upošteva. Tudi sama sem mati in vem kako težko in pomembno je delo, ki ga starši opravljamo).

Odgovor na konkretno vprašanje s pomočjo horarne astrologije

 • bodite natančni pri opisu situacije in postavitvi vprašanja;
 • potrebni rojstni podatki;
 • cena: 15 EUR (najpogosteje odgovor ni daljši od pol strani);

Potrebno predhodno nakazilo na
IBAN (TRR): 02027-0253846678 (pri NLB)

Tel: 031 255 619
E-mail: aquarius.mihaela@gmail.com
Lahko se naročite ali postavite vprašanje Mihaeli kar preko obrazca, spodaj.
[vfb id=4]